ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

 • Υπέρηχος μαστού
 • Ελαστογραφία μαστού
 • Ψηφιακή Μαστογραφία
 • CA 15-3

                 70€

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

 • Υπέρηχος Μαστού
 • Ελαστογραφία Μαστού
 • CA 15-3


                  50€

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

 • Υπέρηχος Θυρεοειδούς
 • Ελαστογραφία Θυρεοειδούς
 • TSH
 • FT4
 • anti TPO
 • anti TG

                  65

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

 • Υπέρηχος Θυρεοειδούς
 • Ελαστογραφία Θυρεοειδούς
  25€

Ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές μας