Έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη

Στο διαγνωστικό κέντρο OPTIMA DIAGNOSTICS, που βρίσκεται στο Ηράκλειο Αττικής, πραγματοποιούμε μαστογραφίες με τον υπερσύγχρονο ψηφιακό FFD μαστογράφο Hologic Selenia.

Καμία γυναίκα δεν πρέπει να αμελεί τη μαστογραφία, η οποία είναι μία απλή εξέταση και στις μέρες μας γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματική στην ψηφιακή της μορφή.

Η ψηφιακή τεχνική είναι η πιο σύγχρονη εξέλιξη της καθιερωμένης μεθόδου της κλασικής μαστογραφίας, που πρωτοεμφανίστηκε στην Αμερική, ως αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας των κατασκευαστικών οίκων.

Η ψηφιακή μαστογραφία, όπως και η κλασική θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από την ηλικία των 35-40 ετών και άνω.

Για γυναίκες νεαρής ηλικίας με πυκνούς μαστούς και προθέματα σιλικόνης η ψηφιακή μαστογραφία αποτελεί την ιδανική μέθοδο.

Optima mastografia S1

Optima mastografia S2

Η βασική διαφορά της αναλογικής μαστογραφίας σε σχέση με την ψηφιακή είναι ότι στην αναλογική χρησιμοποιείται μόνο το film σαν μέσο καταγραφής των διαγνωστικών εικόνων, ενώ στην ψηφιακή χρησιμοποιείται ψηφιακός ανιχνευτής και ηλεκτρονική επεξεργασία του σήματος.

Η ψηφιακή μαστογραφία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την αναλογική:

  • Υψηλής ανάλυσης εικόνες που αυξάνουν τη διαγνωστική πληροφορία και συντελούν στην πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού σε πολύ πιο αρχικό στάδιο, ιδιαίτερα όταν η μελέτη γίνεται σε εξειδικευμένους σταθμούς εργασίας
  • Σημαντικότατη μείωση της δόσης ακτινοβολίας στην εξεταζόμενη
  • Η ψηφιακά παραγόμενη εικόνα μπορεί να υποστεί επεξεργασία, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο άσκοπες επαναλήψεις
  • Η εξέταση διαρκεί λιγότερο χρόνο, ενώ με την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση της εικόνας έχουμε πάντοτε πρόσβαση στις παλαιότερες εξετάσεις
  • Δυνατότητα χρήσης υπολογιστικά υποβοηθούμενης διάγνωσης (CAD), εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία των ακτινολόγων

Απαραίτητη προϋπόθεση στην απεικόνιση της ψηφιακής μαστογραφίας σε film είναι η υψηλή ανάλυση της laser camera. Στο διαγνωστικό μας κέντρο αυτό εξασφαλίζεται με την κορυφαία σε ανάλυση Konica Minolta Dry Pro 793. Ο μηνιαίος έλεγχος από την ακτινοφυσικό του εργαστηρίου μας εξασφαλίζει την αρτιότητα της εικόνας και την απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας.

Καλέστε μας για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας ή για να κλείσετε το ραντεβού σας.