ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 3 TESLA,
Άνετο και απόλυτα φιλικό περιβάλλον

Στο διαγνωστικό μας κέντρο OPTIMA DIAGNOSTICS, στο Ηράκλειο Αττικής, εγκαταστήσαμε και χρησιμοποιούμε το μαγνητικό τομογράφο Philips Achieva 3 Tesla με 32 κανάλια σήματος. Πλέον, πραγματοποιούμε μαγνητικές τομογραφίες, σε ένα άνετο και απόλυτα φιλικό περιβάλλον, με τη χρήση ενός υπερσύγχρονου συστήματος led φωτισμού και ήχου, καθώς και όλων των τελευταίας γενιάς πηνίων 16 και 32 καναλιών, που επιτρέπουν την εφαρμογή όλων των σύγχρονων πρωτοκόλλων (sense, synergy). Αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού αποτελεί η μείωση του χρόνου της εξέτασης, αλλά και η βέλτιστη ποιότητα των παραγόμενων εικόνων. Η επεξεργασία των πρωτογενών εικόνων διενεργείται σε εξειδικευμένους σταθμούς εργασίας, με δυνατότητες ανάλυσης των δεδομένων και δημιουργίας ανασυνθέσεων. Κάθε μήνα πραγματοποιείται έλεγχος από την ακτινοφυσικό του εργαστηρίου μας που εξασφαλίζει την αρτιότητα της εικόνας και την απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές χρήσης μαγνητικής ακτινοβολίας.

Optima Diagnostics S2

Optima Diagnostics S2

Στο εργαστήριο διενεργούνται εξετάσεις όλου σχεδόν του φάσματος που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο μαγνητικό τομογράφο.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε:

  • Κεντρικού νευρικού συστήματος
  • Μέτρηση εγκεφαλικού όγκου
  • Ενδοκρινών αδένων και αισθητηρίων οργάνων
  • Δυναμικός έλεγχος κοιλιακών οργάνων και έλεγχος γυναικείας πυέλου
  • Χολαγγειογραφίες (MRCP)
  • Μυοσκελετικού
  • Μαστογραφία
  • Ουρογραφία
  • Αγγειογραφίες με τη χρήση σκιαγραφικού
  • Αγγειογραφίες χωρίς χρήση σκιαγραφικού
Καλέστε μας για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας ή για να κλείσετε το ραντεβού σας.