ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Ως μοριακή βιολογία ορίζουμε τον κλάδο της βιολογίας που μελετά τη δομή, τη σύνθεση και τη λειτουργία της γενετικής πληροφορίας (DNA και RNA) σε μοριακό επίπεδο. Επίσης, εξετάζει το πώς αυτή η γενετική πληροφορία αλληλεπιδρά με πρωτεΐνες, βρίσκοντας πλήθος κλινικές εφαρμογές.

Η κυτταρογενετική ανάλυση αφορά στη μελέτη του ανθρώπινου γενετικού υλικού σε επίπεδο κυττάρων με σκοπό την ανάλυση της δομής και του αριθμού των χρωμοσωμάτων.

Η συνεργασία με έγκυρα διαπιστευμένα κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης όλων των τεχνικών που εφαρμόζονται σήμερα, για την πραγματοποίηση των γονιδιακών εξετάσεων και του προγεννητικού ελέγχου.

Optima moriaki biologia

Καλέστε μας για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας ή για να κλείσετε το ραντεβού σας.