Αξιοπιστία και ταχύτητα σε όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων

Στο OPTIMA DIAGNOSTICS έχουμε εγκαταστήσει μία πλήρη σειρά αναλυτών που εξασφαλίζουν αξιοπιστία και ταχύτητα σε όλο το φάσμα των εξετάσεων κλινικής χημείας, χρησιμοποιώντας πολλαπλές ενσωματωμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτιωμένη ενοποίηση του φόρτου εργασίας και βελτιστοποίηση της ροής εργασιών. Στον τομέα της μικροβιολογίας πραγματοποιούμε κλασικές και σύγχρονες μεθόδους αναγνώρισης και ταυτοποίησης των παθογόνων μικροοργανισμών και του προσδιορισμού του τρόπου αντιμετώπισης αυτών.

Μοριακή βιολογία είναι ο κλάδος της βιολογίας που μελετά τη δομή, τη σύνθεση και τη λειτουργία της γενετικής πληροφορίας (DNA και RNA) σε μοριακό επίπεδο. Η κυτταρογενετική ανάλυση αφορά στη μελέτη του ανθρώπινου γενετικού υλικού σε επίπεδο κυττάρων, με σκοπό την ανάλυση της δομής και του αριθμού των χρωμοσωμάτων. Η συνεργασία με έγκυρα διαπιστευμένα κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης όλων των τεχνικών που εφαρμόζονται σήμερα, για την πραγματοποίηση των γονιδιακών εξετάσεων και του προγεννητικού ελέγχου.

Καλέστε μας για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας ή για να κλείσετε το ραντεβού σας.