Χαμηλή δόση ακτινοβολίας – Άριστη ευκρίνεια

Το FFD ακτινολογικό SIEMENS του εργαστηρίου μας OPTIMA DIAGNOSTICS ενσωματώνει πλήρως ψηφιακή τεχνολογία.

Η τεχνολογία άμορφου πυριτίου και η χρήση καινοτόμων αλγορίθμων δίνει τη δυνατότητα για ακόμα υψηλότερη διακριτική ικανότητα στις ψηφιακές ακτινογραφίες με ταυτόχρονη σημαντική περαιτέρω μείωση των δόσεων ακτινοβολίας.

Η επεξεργασία της εικόνας γίνεται στο σταθμό εργασίας με αποτέλεσμα την απόλυτη ευκρίνεια στην τελική αποτύπωσή της στο film.

Optima aktinografia S1

Optima aktinografia S2

Η ακτινοφυσικός του κέντρου μας πραγματοποιεί μηνιαίο έλεγχο που εξασφαλίζει την αρτιότητα της εικόνας και την απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας.

Στο εργαστήριο διενεργούνται όλες οι εξετάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο ακτινολογικό και το ακτινοσκοπικό.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε:

  • Ακτινογραφίες όλων των περιοχών του σώματος
  • Τομογραφίες
Καλέστε μας για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας ή για να κλείσετε το ραντεβού σας.