Τρισδιάστατες CBCT – Ψηφιακές πανοραμικές και κεφαλομετρικές λήψεις

Στο διαγνωστικό κέντρο OPTIMA DIAGNOSTICS με τον υπερσύγχρονο τρισδιαστατό ορθοτομοπαντογράφο PLANMECA 3D MID πραγματοποιούμε τρισδιάστατες CBCT, ψηφιακές πανοραμικές και κεφαλομετρικές, καθώς και δυναμικές λήψεις κροταφογναθικών αρθρώσεων.

Ο ορθοτομοπαντογράφος PLANMECA 3D MID έχει χαμηλή ακτινοβολία για τους μικρότερους, αλλά και μεγαλύτερους επισκέπτες μας.

Η τεχνολογία Cone Beam Computed Tomography εξασφαλίζει στους εξεταζόμενους ελάχιστες δόσεις και υψηλότατη διακριτική ικανότητα στην τρισδιάστατη απεικόνιση γνάθου (dental), προσφέροντας ολοκληρωμένη βοήθεια στην εργασία του οδοντίατρου, του ορθοδοντικού και του γναθοχειρουργού.

Με τη χρήση του υπερσύγχρονου εξοπλισμού εξασφαλίζουμε:

 • Πολύ σημαντική ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας
 • Ακριβή λόγο μεγέθυνσης στις πανοραμικές
 • Επεξεργασία της ψηφιακής εικόνας, με αποτέλεσμα την άριστη τελική αναπαραγωγή σε film

Ο μηνιαίος έλεγχος από την ακτινοφυσικό του εργαστηρίου μας εξασφαλίζει την αρτιότητα της εικόνας και την απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας.

Optima odontiatrika S1

Optima odontiatrika S2

Η ψηφιακή μορφή της εξέτασης παραδίδεται στον εξεταζόμενο σε CD, δίνοντας στο θεράποντα ιατρό πολλαπλές δυνατότητες, εύκολα και γρήγορα, στο χώρο της εργασίας του:

 • Επεξεργασία της εικόνας, εστιάζοντας στις περιοχές ενδιαφέροντος, παίρνοντας το μέγιστο των πληροφοριών
 • Αφαίρεση artifacts
 • Μεγέθυνση
 • Τοπική αύξηση της διακριτικής ικανότητας
 • Αλλαγή του contrast και αλλαγή απεικόνισης άσπρο/μαύρο σε μαύρο/άσπρο ή με επιλογή έγχρωμης διαβάθμισης
 • Αρχειοθέτηση για σύγκριση με προηγούμενες εξετάσεις ή στο μέλλον με επόμενες
 • Virtual τοποθέτηση προσθετικών υλικών πριν την τελική επιλογή και θεραπεία με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού
 • Δημιουργία αρχείου για κατασκευή νάρθηκα
Καλέστε μας για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας ή για να κλείσετε το ραντεβού σας.